ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการอบรมกับเรา

· ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

· ธนาคารแห่งประเทศไทย

· ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

· ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่

· ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

· โรงพยาบาลศิริราช

· โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

· โรงพยาบาลสมิติเวช

· โรงพยาบาลกรุงเทพ

· โรงพยาบาลพญาไท

· บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

· บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 

· บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 

· บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

· บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

· บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด 

· บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด  

· บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

· บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP)

· บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (ห้างมาบุญครอง)

· บริษัท ธนาสิริ จำกัด

· บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

· Central Resturant Group Co., Ltd.

· Total Access Communication Co., Ltd.

· Innovation Consulting & Service Co., Ltd.

· R I S Co., Ltd.

· C S I Co., Ltd.

· KLINE (Thailand) Co., Ltd.

· Hoya Lens (Thailand) Co., Ltd. 

· G - Able Co., Ltd.  

· Johnson & Johnson Co., Ltd.

· Senior Com Co., Ltd.

· NetConcept and Consultant Co., Ltd.

· Thai Plastic and Chemical Co., Ltd.

· มหาวิทยาลัยมหิดล

· มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

· มหาวิทยาลัยเอเซีย อาคเนย์ 

· มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

· มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

· มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

· มหาวิทยาลัยแม่โจ้

· สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

· สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

· กรมสรรพากร 

· กระทรวงการคลัง 

· กรมสรรพสามิต 

Read More (click)...

Contact Us

Contact

Contact-image
Address:
Analyst Development Co., Ltd.
58/43 Moo 3, Pathum-Krungthep Rd., Tumbon Banchang
Amphur MuangPathumtani Pathumtani 12000 Thailand

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 088-227-4250

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

 

Online Contact (LINE Chat ID): 088-227-4252